فیلتر هوا استوانه‌ای SF1350

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 380mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 87mm نوع فیلتر 105mm نوع فیلتر NO
کاترپیلار - Caterpillar
کاترپیلار LG930درونی