فیلتر هوا استوانه‌ای SF1348

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 319mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 111mm نوع فیلتر 148mm نوع فیلتر NO
کاترپیلار - Caterpillar
كاتر LG956 دروني