فیلتر هوا استوانه‌ای SF1311

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 412mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 150mm نوع فیلتر 246mm نوع فیلتر NO
ایوکو - Iveco
یوروکارگو (I) - ML180E 28
یوروکارگو (I) - ML180E 24
یوروکارگو (II) - ML180E 28
یوروکارگو (II) - ML180E 24