فیلتر هوا استوانه‌ای SF1276

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 416mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 200mm نوع فیلتر 349mm نوع فیلتر NO
ولوو - Volvo
NH 12 - 460
NH 12 - 420
FH 12 - 500
FH 12 - 460
FH 12 - 420
FH 12 - 380
FH 12 - 460
FH 12 - 420
FH 12 - 380
FH 12 - 340