فیلتر هوا استوانه‌ای SF1216

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 475mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 192.5mm نوع فیلتر 301.5mm نوع فیلتر NO
سینو تراک - CNHTC
هوو - 3237