فیلتر سوخت پیچی SF8829

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 162mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 81mm نوع فیلتر 91mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر 1 - 14 UNS
ولوو - Volvo
NH 12 - 420
NH 12 - 460
FH 12 - 340
FH 12 - 380
FH 12 - 420
FH 12 - 460
B 12
B 7 R MKII
B7
B7 R MKIII
ایسوزو - Isuzu
NPR - P700
NMR
بهمن دیزل - Bahman Diesel
شیلر - کامیونت
شیلر مینی بوس
فاو - Faw
TIGER 7 - 6 TON
TIGER 7 - 8 TON
فوتون - Foton
الوند
الوند