فیلتر روغن پیچی SF7787

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 299mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 98mm نوع فیلتر 110mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 135mm نوع فیلتر 1 1/2 - 12 UNS
كوماتسو - Komatsu
كوماتسو