فیلتر روغن پیچی SF7722

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 139.5
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7 نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر 13/16 - 16 UN
جاندير - John Deere
تراكتور