فیلتر روغن پیچی SF7212

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 220mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 56mm نوع فیلتر 112.5mm نوع فیلتر NO
داف - DAF
XF106 - 460
XF106 - 510
XF105 - 460