فیلتر روغن پیچی SF 7778

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 108mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 104mm نوع فیلتر 1 - 12 UNF
سیترا - Setra
مینی بوس - C140S
مینی بوس - C140
مینی بوس - C140UE