فیلتر روغن پیچی SF 7772

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 100mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 56.4mm نوع فیلتر 64.6mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر M 18 X 1.5
هیوندای - Hyundai
کروس - کامیونت
کروس - مینی بوس