فیلتر روغن پیچی SF 7767

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 132mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 75mm نوع فیلتر 85mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر M 26 × 1/5
ایسوزو - Isuzu
NKR