فیلتر روغن المنتی SF7110

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 105mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 22mm نوع فیلتر 57mm نوع فیلتر NO
ایران خودرو - IKCO
دنا
دنا پلاس
سمند EF7
سورن EF7
دنا پلاس توربو
سورن توربو