فیلتر هوا استوانه‌ای SF1450

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 325mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 110mm نوع فیلتر NO
فاو - FAW
کامیونت فاو - TIger 7 - 6 TON
کامیونت فاو - TIger 7 - 8 TON