فیلتر هوا استوانه‌ای SF998

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 197
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 88mm نوع فیلتر 151.5mm نوع فیلتر
نیسان - Nisaan
رونیز
سرانزا
پیکاپ
سافاری (Y60)