فیلتر هوا استوانه‌ای SF949

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 371mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 216mm نوع فیلتر 350mm نوع فیلتر NO
ولوو - Volvo
NL 10 - 340
NL 12 - 420
B7 R MKIII
B 7 R MKII
B7
B12 B TX
B 12