فیلتر هوا تخت SF908

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  323mm عرض 155mm ارتفاع 57mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
پروتون - Proton
Gen2
پژو - Peugeot
GLX - 405 (کاربراتور)
GL - 405 (کاربراتور)