فیلتر سوخت پیچی SF8828

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 88mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر 64.5mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر M 20 X 1.5
هیوندای - Hyundai
مایتی - کامیونت
کروس - کامیونت
کروس - مینیبوس