فیلتر روغن پیچی SF7762

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 88mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر 72mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 76mm نوع فیلتر 3/4 - 16 UNF
تویوتا - Toyota
کمری گرند (XV30)
کمری گرند (XV30)
هایلوکس (AN10)
هایلوکس دیزل (AN10)
هایلوکس (AN20)
هایلوکس دیزل (AN20)
هایلوکس (AN30)
هایلوکس دیزل (AN30)
هایلوکس (AN120)
هایلوکس دیزل (AN120)
پرادو 4 سیلندر (j120)
پرادو 4 سیلندر (j125)
پرادو 4 سیلندر (j155)
فورچونر 2700CC (AN50)
هایس دیزل (H200)
هایس (H200)
هایس (H200)