فیلتر روغن المنتی SF7213

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  عرض ارتفاع 57mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 28.5mm نوع فیلتر 59.5mm نوع فیلتر NO
لکسوس - Lexus
CT200 (ZWA10)
تویوتا - Toyota
کرولا (E160 - E170 - E180)
کرولا (E160 - E170 - E180)
کرولا (E140 - E150)
C-HR
C-HR توربو
پریوس XV40