فیلتر روغن المنتی SF7213

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 57mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 28.5mm نوع فیلتر 59.5mm نوع فیلتر NO
لکسوس - Lexus
CT200 (ZWA10)
تویوتا - Toyota
کرولا (E160 - E170 - E180)
کرولا (E160 - E170 - E180)
کرولا (E140 - E150)
C-HR
C-HR توربو
پریوس XV40