فیلتر هوای تخت SF1629

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  253mm عرض 170mm ارتفاع 31mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
رنو - Renault
کولئوس (HC)
نیسان - Nissan
ایکستریل جدید (T32)
ایکستریل (T32)