فیلتر هوا تخت SF1470

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  259mm عرض 312.5mm ارتفاع 37mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
بی ام و - BMW
(X3 20IX - (F25
(X3 28IX - (F25
(X3 28IX - (F25
(X3 28IX - (F25