فیلتر هوا تخت SF1457

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  284mm عرض 227mm ارتفاع 48mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
بی ام و - BMW
X3 25SI - (E83)
X3 30SI - (E83)
X3 30SI - (E83)