فیلتر هوا استوانه‌ای SF1393

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 496mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 135mm نوع فیلتر 241mm نوع فیلتر NO
آمیکو - Amico
M2631D
M2631C
M2631
M1929D
M1929C