فیلتر هوا استوانه‌ای SF1390

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 382mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 172mm نوع فیلتر 195±2mm نوع فیلتر NO
ولوو - Volvo
FH CLASIC - 420
FH CLASIC - 460
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 540
FH II - 420
FH II - 420
FH II - 460
FH II - 460
FH II - 500
FH II - 500
FH II - 540
FH II - 540