فیلتر هوای استوانه‌ای SF1309

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 489mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 235mm نوع فیلتر 330mm نوع فیلتر NO
ولوو - Volvo
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 550
FH 16 - 580
FH 16 - 580
FH 16 - 600
FH 16 - 610
FH 16 - 660
FH 16 - 660
FH 16 - 700
FH 16 - 750
FH II - 540
FH II - 550
FH II - 600
FH II - 650
FH II - 700
FH II - 750
FH II - 750