فیلتر کابین تخت SF1203

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر کابین شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  338mm عرض 168mm ارتفاع 30mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
پژو - Peugeot
TU3 206 قدیم
جدید 206 TU3
206 SD V20
207
207 SD
TU5 206 قدیم
206 SD
جدید 206 TU5