فیلتر هوای استوانه‌ای SF1101

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 410mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 203mm نوع فیلتر 349mm نوع فیلتر
ولوو - Volvo
NH 12 - 460
NH 12 - 420
FH 12 - 340
FH 12 - 380
FH 12 - 420
FH 12 - 460
FH 12 - 380
FH 12 - 420
FH 12 - 460
FH 12 - 500
FH CLASIC- 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 460
FH CLASIC - 480
FH CLASIC - 480
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 520
FH CLASIC - 540
FM 12 - 340
FM 360
FM 360
FM 360
FM 360
FM 380
FM 380
FM 400
FM 400
FM 400
FM 400
FM 420
FM 440
FM 440
FM 440
FM 440
FM 460
FM 480
FM 480
FM 480
FM 480
FM 500
FM 500
FM 12 - 340
FM 12 - 380
FM 12 - 380
FM 12 - 420
FM 12 - 420
FM 12 - 460