فیلتر هوا SF952

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 441mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 156mm نوع فیلتر 221mm نوع فیلتر NO
کوماتسو - Komatsu
کامیون کوماتسو D155 (درونی)