فیلتر هوا استوانه‌ای SF1278

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 495mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 215mm نوع فیلتر NO
ایوکو - Iveco
یورو تراکر - 380 E 38
یورو تراکر - 380 E 44
یورو تراکر - 440 E 38
یورو تراکر - 440 E 44
یورو تراکر - 720 E 38
یورو تراکر - 720 E 44
یورو تراکر - 720 E 48