فیلتر هوا استوانه‌ای SF1277

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 478mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 218mm نوع فیلتر 323mm نوع فیلتر NO
ایوکو - Iveco
یورو تراکر 380 E 38
یورو تراکر 380 E 44
یورو تراکر 440 E 38
یورو تراکر 440 E 44
یورو تراکر 720 E 38
یورو تراکر 720 E 44
یورو تراکر 720 E 48