فیلتر هوا استوانه‌ای SF1272

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 460mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 181mm نوع فیلتر 310mm نوع فیلتر NO
رنو - Renault
میدلام نسل 2 - 280.12 DXI
میدلام نسل 2 - 280.13 DXI
میدلام نسل 2 - 280.14 DXI
میدلام نسل 2 - 280.16 DXI
میدلام نسل 2 - 280.18 DXI
میدلام نسل 1 - 270.12 dCi
میدلام نسل 1 - 270.13 dCi
میدلام نسل 1 - 270.14 dCi
میدلام نسل 1 - 270.16 dCi
میدلام نسل 1 - 270.18 dCi
پرمیوم - HR 380 DXI
پرمیوم - HD 380 DXI
پرمیوم - HL 380 DXi
پرمیوم - HR 440 DXI
پرمیوم - HL 440 DXi
پرمیوم - HD 460 Dxi
پرمیوم - HL 460 DXi
پرمیوم - HR 460 DXI