فیلتر هوا استوانه‌ای SF1135

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 185mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 126.5mm نوع فیلتر 201mm نوع فیلتر NO
هیوندای - Hyundai
مایتی - کامیونت
کروس - کامیونت
کروس - مینیبوس