فیلتر سوخت المنتی SF8121

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 273mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 60mm نوع فیلتر 128mm نوع فیلتر NO
یانمار - Yanmar
موتور های دیزلی (گازوئیل یانمار)