فیلتر روغن پیچی SF7785

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 130mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 88.4mm نوع فیلتر 97.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 120mm نوع فیلتر M 20 X 1.5
هیوندای - Hyundai
کروس - کامیونت
کروس - مینی بوس