فیلتر روغن پیچی SF7784

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 135mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر 1 1/2 - 12 UNS
ایسوزو - Isuzu
SAHAR
NQR
NPR