فیلتر روغن پیچی SF7701

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 97mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر 3/4-16UNF
ایران خودرو - IKCO
پیکان کاربراتور
پیکان انژکتور
آریسان
وانت کاربراتور
وانت انژکتور
پژو - Peugeot
آردی انژکتور
آردی کاربراتور
رو آ