نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر سوخت شکل : اکویی
ارتفاع (H) قطر (A)
ارتفاع : 103 قطر : 91
Mercedes Benz
Atego1
Atego2