نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر هوا شکل : استوانه‌ای
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر (A)
ارتفاع : 333 قطر درونی واشر : 221 قطر : 405
Mercedes Benz Truck
Axor2
Atego1
Atego2
Actros mp2/mp3