Flat Air Filter SF1603

Filter Type Filter Shape
Filter Type Air Filter Filter Shape Flat
Length (A) Width (B) Height (H)
Length :  247.5 Width 253 Height 34.5
Inner diameter of the washer Outer diameter of the washer Inner diameter Outer diameter Groove
Filter Type NO Filter Type NO Filter Type NO Filter Type NO Filter Type NO
Hanteng
Hanteng X7