Flat Air Filter SF1452

Filter Type Filter Shape
Filter Type Air Filter Filter Shape Flat
Length (A) Width (B) Height (H)
Length :  261 Width 196 Height 38
Inner diameter of the washer Outer diameter of the washer Inner diameter Outer diameter Groove
Filter Type NO Filter Type NO Filter Type NO Filter Type NO Filter Type NO
Zotye
Z300 1600cc