کاربرد

سال ساخت YEAR قدرت موتور hp مدل MODEL
مرسدس بنز   MERCEDES BENZ
    190 (Serie (W201
08/93__09/84 118 190 E
06/93__10/82 126 190 E
06/93__10/82 122 190 E
    200 (Serie (W201
06/93__09/88 122 200 E
08/92__09/88 118 200 E
    230 (Serie (W123,124,460,463
06/93__01/85 136 230 E
06/93__12/84 132 230 E

 

شماره فنی سازندگان خودرو

  MERCEDES BENZ
0030948804 / 0030945804  

 

فیلتر هوای مرسدس بنز
کد فنی SF 943
شکل گرد
نوع هوا
H ارتفاع 55
B قطر درونی 328
A قطر بیرونی 411
بازگشت به خودرو سبک
بالا