تاريخچه

شركت توليدي و صنعتي فيلتر سركان در سال  1353 خورشيدي در شهر سركان تاسيس شد . سركان، شهری از  استان همدان است كه در دامنه ي جنوبي الوند واقع است.

نام شركت فيلتر سركان نيز برگرفته از نام همين شهر است – سرکان - زادگاه بنيانگذران شركت .

در آغاز بهره برداري حوزه توليد عبارت بود از ساخت فيلتر هوا برای خودوری های آن دوران  .  سپس حرکت به سمت تولید فیلترهای متنوع تر آغاز شد  . 

استقبال دور از انتظار بازار از کیفیت محصولات تولید شده ، موسسان را برآن داشت که حجم و تنوع تولیدات  خودرا افزایش دهند. ازاین رو به  تاسسیات و محل جدید نیاز عاجل احساس شد براین اساس سایت شرکت به محل وسیع تری منتقل شد البته این سایت هر ساله حجیم تر و وسیع تر شده است .  در ده سال اخیر به دلیل جهش تولید و افزایش تقاضای بازار شرکت چند سایت مجزا در استان تهران تاسیس کرد و عملا شرکت فیلتر سرکان به هولدینگی متشکل از چند شرکت بزرگ تبدیل شد .  

بالا