فیلتر سوخت پیچی SF8818

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 212.5mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر M 18 * 1.5
ولوو - Volvo
NH 12 - 460
NH 12 - 420
FH 12 - 460
FH 12 - 420
FH 12 - 380
FH 12 - 340
B 12
B7
B7 R MKIII
B 7 R MKII