فیلتر روغن پیچی SF7798

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 52
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر 72mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 76mm نوع فیلتر M 20 X 1.5
رنو - Renault
مگان 2000CC (II)
داستر (HS)
داستر (HS)
تندر (L90)
سیمبل (III)
تندر اتوماتیک (L90)
ساندرو (B90)
مگان 1600CC (II)
ساندرو استپ وی (B90)