فیلتر روغن پیچی SF7744

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 77
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 56mm نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 66.2mm نوع فیلتر 3/4 - 16 UNF
تویوتا - Toyota
کرولا (E120 - E130)
کرولا (E140 - E150)
یاریس 1300CC (XP90)
یاریس 1500CC (XP130)
یاریس 1500CC (XP150)