فیلتر روغن پیچی SF7709

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 115mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر 3/4 - 16 UNF
تویوتا - Toyota
کریسیدا (X80)
سایپا - Saipa
زامیاد Z24 انژکتور
زامیاد Z24 کاربراتور
نیسان - Nissan
پاترول 4 سیلندر - 160