فیلتر روغن المنتی SF7255

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  عرض ارتفاع 70mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 25mm نوع فیلتر 65mm نوع فیلتر NO
پژو - Pegaut
(NEW) 206 TU3
206 SD V20
(NEW) 206 TU5
جیلی - Geely
امگرند 7 RV