فیلتر روغن المنتی SF7247

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  عرض ارتفاع 141mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 22mm نوع فیلتر 58.5mm نوع فیلتر NO
پژو - Peugeot
TU3 206 (OLD)
TU5 206 (OLD)