فیلتر روغن المنتی SF7247

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 141mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 22mm نوع فیلتر 58.5mm نوع فیلتر NO
پژو - Peugeot
TU3 206 (OLD)
TU5 206 (OLD)