فیلتر روغن پیچی SF7140

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 94mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر 72mm نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر 76mm نوع فیلتر 3/4 - 16 UNF
ایرانخودرو - IKCO
پیکان انژکتور
وانت انژکتور
آریسان
بهمن موتور - Bahman Motor
کارا 1700CC
پژو - Peugeot
آردی کاربراتور
آردی انژکتور
روآ